o Firmie

Loksodroma usługi geodezyjne

Firma LOKSODROMA powstała w 2014 roku. Założycielem firmy jest mgr inż. Bartłomiej Mrugała absolwent wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju kształcących geodetów.

Świadczymy szeroki zakres usług począwszy od klientów indywidualnych po duże firmy budowlane. Usługi wykonujemy precyzyjnym sprzętem firmy Leica. Posiadamy niezbędne uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte przy realizacji różnorodnych prac w tym wielkich kontraktów drogowych.

usługi geodezyjne loksodroma

Nazwa firmy Loksodroma pochodzi od greckiego słowa loksós – ukośny, droma – linia, jest to linia krzywa na powierzchni kuli (np. Ziemi), przecinającą wszystkie południki pod tym samym kątem.

Na mapie Merkatora (dokładniej na mapie w rzucie Merkatora) loksodroma odwzorowuje się w postaci linii prostej i jako taka jest powszechnie stosowana w nawigacji morskiej i lotniczej do wykreślania drogi (kursu). Statek płynący stałym kursem, np. korzystając z GPS-u w rzeczywistości utrzymuje ten sam kąt względem kierunku północ-południe, a więc przecina wszystkie południki pod tym samym kątem – płynie po loksodromie.